Login
Vyheldávání


Vyhledávač

Pneumatiky

Disky & ALU kola

Obuté sady

Katalog Katalog
Nová registrace

Katalog

Reklamační řád

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a činí 24 měsíců. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. V tomto případě začíná záruční doba běžet dnem uskutečněného zdanitelného plnění, uvedeným v daňovém dokladu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží ( nebo jeho dílů ) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazník má právo vrátit výrobek bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku samotného, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Zboží je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Spolu se zbožím zašle zákazník kopii dokladu, kterým prokazuje dodavatele reklamovaného zboží a kopii, popřípadě originál záručního listu.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, popřípadě sjednán způsob doručení zboží zákazníkovi. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchody uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázný.
Použité pneumatiky nezasíláme - pouze osobní odběr!
Při osobním vyzvednutí nutná platba v hotovosti!
Pro zakoupení zboží není nutná registrace!
Veškeré zboží máme skladem!
Zboží nezasíláme do zahraničí!
Oddělovač Oddělovač Oddělovač
Email: obchod@superkola.cz Telefon: 737 777 770, 737 777 771, Adresa: Za Bakovem 87, 250 69 Klíčany
© 2000-2010 SUPERKOLA.CZ, Webdesign by SpinMedia.cz